- Justing, s.r.o. - http://justing.sk/sk -

Kontakt

Nezaradené

JUSTING, spol. s r.o.

Nám.Dr.A.Schweitzera 180
916 01 Stará Turá

Slovenská republika

E-mail: office@justing.sk

Fakturačné údaje

IČO:362 964 57
IČ DPH: SK2020181669

spoločnosť zapísaná v OR okr. súdu v Trenčíne
oddiel Sro, vl.č. 10303/R

Bankové spojenie:
Tatra banka EUR: 262 772 4677 / 1100

separator1


Copyright © 2010 Justing, s.r.o.. All rights reserved.